Kierowca C+E

Wymogi: Prawa są wydane nie później za 2009 r. Czip, kurs na przewóz ładunków (kurs jest możliwy w Polsce, pracodawca odejmie pieniądze z wynagrodzenia), doświadczenie pracy kierowcą po Europie.
 Obowiązki: Przewóz różnych ładunków po Europie.
Warunki pracy : Blisko 12 tys. km w miesiąc; pobyt bezpłatny.
Umowa o pracę na czas dzialania wizy; medyczne ubezpieczenie. Możliwość przedłużenia umowy i odpowiednio wizy
Pensja - 1000 € na ręce pierwszych 3 miesiące, dalej 1200 €. Wyjazd po roboczej polskiej wizie.