Akcje

Z 23.04.2015 po 23.05.2015. działa akcyjna cena na usługi UKRAINIAN RECRUITMENT AGENCY!
 
Załatwienie Schengen wizy - 85 €  (w zamian 100 € )
Robocza wiza do Polski - 100 €  (w zamian 140 € )
Pakiet usług "Robocza wiza + zatrudnienie" 165 €  (w zamian 200 € )
 
Nie utraćcie możliwość otrzymać dostojną pracę w Europie i otworzyć dla siеbie nowe możliwości z UKRAINIAN RECRUITMENT AGENCY.